Fri frakt för beställningar över 350 Kr
30 dagar pengarna tillbaka garanti
0
Fortsätt handla
Totalt: 0 kr

Användningsvillkor

Läs dessa villkor ("Villkor") noggrant innan du använder https://www.idbrickahund.se/ webbplats ("Tjänsten") som drivs av CUSTOM WIZARD LLC, ("oss", "vi" eller "vår").

Din tillgång till och användning av Tjänsten är beroende av att du godkänner och följer dessa villkor. Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda Tjänsten.

Genom att gå till eller använda Tjänsten samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren har du inte behörighet till Tjänsten.

Inköp

Om du vill köpa en produkt eller tjänst som gjorts tillgänglig via Tjänsten ("Köp") kan du bli ombedd att lämna viss information som är relevant för ditt köp, inklusive, och utan begränsning, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatumet för ditt kreditkort, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du intygar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda kreditkort eller andra betalningsmetoder i samband med ett köp; och att (ii) den information du lämnar till oss är sann, korrekt och fullständig.

Tjänsten kan använda sig av tjänster från tredje part i syfte att underlätta betalning och slutförande av inköp. Genom att skicka oss dina uppgifter ger du oss rätt att lämna informationen vidare till dessa tredje partners.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller avbryta din beställning när som helst av skäl såsom, (men inte begränsat till): produkt- eller tjänsttillgänglighet, fel i beskrivningen eller fel i priset på produkten eller tjänsten, fel i din beställning, eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att vägra eller annullera din beställning om bedrägeri eller obehörig alternativt olaglig transaktion misstänks.

Tillgänglighet, fel och felaktigheter

Vi uppdaterar ständigt produkt- och tjänsteerbjudanden på Tjänsten. Vi kan uppleva förseningar i uppdateringen av information om Tjänsten och i vår annonsering på andra webbplatser. Informationen som finns på Tjänsten kan innehålla fel eller felaktigheter och kanske inte är fullständig eller aktuell. Produkter eller tjänster kan vara felaktigt prissatta, felaktigt beskrivna eller vara otillgängliga på Tjänsten. Vi kan inte garantera riktigheten eller fullständigheten av någon information som finns på Tjänsten.

Vi förbehåller oss därför rätten att ändra eller uppdatera information och korrigera fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan föregående meddelande.

Tävlingar, lotterier och kampanjer

Alla tävlingar, lotterier eller andra kampanjer (kallas gemensamt "Kampanjer") som görs tillgängliga via Tjänsten kan regleras av regler som är åtskilda från dessa Villkor. Om du deltar i några Kampanjer, vänligen ta del av dess tillämpliga regler, samt vår sekretesspolicy. Om reglerna för en Kampanj står i konflikt med dessa villkor gäller Kampanjreglerna.

Konton

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att den information du ger oss alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Felaktig, ofullständig eller utgången information kan leda till att ditt konto omedelbart avslutas på Tjänsten.

Du är ansvarig för att upprätthålla god säkerhet för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till åtkomsten till din dator och/eller ditt konto. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som sker med ditt konto och/eller lösenord, oavsett om ditt lösenord är i vår tjänst eller en tredjepartstjänst. Du måste meddela oss omedelbart efter att du blivit medveten om brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte använda namnet på en annan person eller enhet som användarnamn eller som inte är lagligt tillgänglig för användning, eller ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller enhets rättigheter än dina, utan lämpligt tillstånd. Du får inte använda något namn som är stötande, vulgärt eller obscent som användarnamn.

Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll eller annullera beställningar efter eget omdöme.

Betalningar

För att kunna köpa produkterna och betala motsvarande inköpspriser måste du ange kontoinformation för minst en av följande giltiga betalningsmetoder:

-Kreditkort;

-Betalkort;

Du godkänner härmed att CUSTOM WIZARD LLC gör auktoriseringar på alla kredit-/betalkort och som tillhandahålls, för att lagra kredit-/betalkorts-, bank- eller andra finansiella uppgifter som betalningsmetod för tjänster, och att debitera Kundens kredit-/betalkorts- och.

Returer/återbetalningar

Om du vill avbryta eller ändra en inköpsorder måste du kontakta CUSTOM WIZARD LLC så snart som möjligt. Om produkten/produkterna inte har skickats från CUSTOM WIZARD:s lokaler ännu, ska inga avboknings- eller ändringsavgifter tillkomma.

Om artiklar av produkter som tillhör en inköpsorder som du försöker annullera eller ändra redan har skickats, ska avboknings-/ändringsavgifter i enlighet med inköpsordern tillkomma.

Alla returer/utbyten av produkter under en inköpsorder måste tas emot inom 14 dagar från datumet på inköpsordern och ska behandlas och debiteras tillbaka till din betalningsmetod som nämns i inköpsordern.  CUSTOM WIZARD LLC är inte skyldig att behandla returer/utbyten av produkter som inte har tagits emot i tid.

Eventuella begärda återbetalningar ska göras via e-post på contact@idbrickahund.se och ska först övervägas av CUSTOM WIZARD LLC mot inlämnande av skriftliga bevis som styrker skälen till återbetalningen.

När en begäran om återbetalning har behandlats och godkänts av CUSTOM WIZARD LLC , ska CUSTOM WIZARD LLC skicka ett sådant godkännande via e-post och starta återbetalningsprocessen. CUSTOM WIZARD LLC kan inte utföra återbetalningsprocessen enligt någon fastställd tidsplan, eftersom den är beroende av policyer och procedurer för respektive företag som tillhandahållit använd betalningsmetod, och CUSTOM WIZARD LLC ansvarar inte för eventuella följdförseningar eller skador i utfärdandet av en återbetalning som inte orsakades av GROV vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse av CUSTOM WIZARD LLC.

Leverans

Du ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att ta emot leveransen av produkterna när de levereras. I händelse av att du inte kan ta emot leveransen av produkterna på den angivna leveransadressen och av någon anledning CUSTOM WIZARD LLC blir skyldig att leverera produkterna igen, ska CUSTOM WIZARD LLC ha rätt att ta ut en rimlig avgift för ny leverans.

Leveranstid eller leveransdatum som specificeras av CUSTOM WIZARD LLC är endast en uppskattning. Du måste fortfarande acceptera leverans av produkterna, även om dessa är försenade, och CUSTOM WIZARD LLC ansvarar inte för någon förlust eller skada som användaren åsamkats till följd av att leveransen är försenad.

Immateriella

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll, funktioner och funktionalitet är och förblir den exklusiva egendomen av CUSTOM WIZARD LLC och dess licensgivare. Tjänsten skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i både USA och andra länder. Våra varumärken och stil får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt medgivande från CUSTOM WIZARD LLC.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av CUSTOM WIZARD LLC

CUSTOM WIZARD LLC har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden från någon av dessa enheter / individer eller deras webbplatser.

Du bekräftar och samtycker till att CUSTOM WIZARD LLC inte ska vara ansvariga eller skyldiga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås orsakas av, eller i samband med användning av, eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via sådan tredje parts webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto och spärra åtkomst till Tjänsten omedelbart, utan föregående meddelande eller ansvar, under vårt eget gottfinnande, av någon anledning och utan begränsning, inklusive men inte begränsat till ett brott mot villkoren.

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten.

Alla bestämmelser i de villkor som till sin natur bör gälla även efter uppsägning ska också gälla efter uppsägning, inklusive, utan begränsning, ägarbestämmelser, garantifriskrivningar, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Gällande lag

Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med Irlands lagar, utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser.

Vår försummelse att genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte betraktas som en avsägelse från dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller ogenomförbar av en domstol, ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor fortsätta att gälla. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår tjänst, och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss angående Tjänsten.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after any revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, you are no longer authorized to use the Service.

Contact Us

Om du har några frågor om dessa villkor, vänligen kontakta oss på contact@idbrickahund.se eller per post på:

CUSTOM WIZARD LLC

19 JUNIPER TRAK DR

OCALA

FL 34480

USA